Đối tác
Quan hệ cổ đông
CBTT chi trả cổ tức đợt cuối năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015

Công ty chi trả cổ tức năm 2014 đợt cuối bằng tiền và Tạm ứng cổ tức năm 2015 đợt 1 bằng tiền

-          Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU

-          Tên giao dịch: Global Electrical Technology Corporation

-          Trụ sở chính: 1 Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM

-          Điện thoại: 37701 055                                          Fax: 37701 056

chi tiết
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39