Đối tác
VIETTEL

Trụ sở giao dịch: Số 1, Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 84 4 6255 6789

Fax: 84 4 6299 6789

Email: gopy@viettel.com.vn - Website: http://www.viettel.com.vn

Tập đoàn Viễn thông Quân đội được thành lập theo quyết định 2097/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký vào ngày 14/12/2009, là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng 100% vốn nhà nước với số vốn điều lệ 50.000 tỷ đồng, có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng và điều lệ tổ chức riêng.

Hoạt động kinh doanh:

Cung cấp dịch vụ Viễn thông;
Truyền dẫn;
Bưu chính;
Phân phối thiết bị đầu cuối;