Đối tác
Vinaphone

Trụ sở giao dịch: 57A Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84 4 3773 1188

Fax: 84 4 3773 1188

Email: - Website: http://www.vinaphone.com.vn

Công ty Dịch vụ Viễn thông là tổ chức kinh tế - đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty  Bưu chính – Viễn thông Việt nam (nay là Tập đoàn), theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bưu chính – Viễn thông Việt Nam được phê chuẩn tại Nghị định số 51/CP ngày 01/8/1995 của Chính phủ là một bộ phận cấu thành của hệ thống tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, hoạt động kinh doanh và phục vụ trong lĩnh vực thông tin di động, nhắn tin và điện thoại dùng thẻ toàn quốc, cùng các đơn vị thành viên khác trong dây chuyền công nghệ bưu chính – viễn thông liên hoàn, thống nhất, có mối liên hệ mật thiết với nhau về tổ chức mạng lưới, lợi ích kinh tế, tài chính, phát triển dịch vụ bưu chính – viễn thông, để thực hiện những mục tiêu, kế hoạch Nhà nước do Tổng Công ty giao;

Công ty được thành lập theo Quyết định số : 331/QĐ-TCCB ngày 14/6/1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện. Nhiệm vụ chính của Công ty là quản lý khai thác kinh doanh 3 dịch vụ: Mạng điện thoại di động toàn quốc (VinaPhone), mạng Nhắn tin Việt nam (Paging), mạng điện thoại thẻ toàn quốc (CardPhone). Do không còn phù hợp với thị trường nên sau hơn 10 năm phát triển mạng Nhắn tin toàn quốc đã được VNPT quyết định ngừng hoạt động vào tháng 9/2004.