Đối tác
Chữa cháy cho công trình xây dựng
Ứng dụng HI-FOG cho trung tâm dữ liệu
Đối với các trung tâm dữ liệu, hệ thống chữa cháy phun sương áp lực cao (water mist) là một giải pháp chữa cháy hiệu quả nhất.
chi tiết
Ứng dụng HI-FOG cho khách sạn
Các hệ thống chữa cháy trong khách sạn không chỉ bảo vệ tính mạng con người trước tác động của lửa và khói, hệ thống này còn có nhiệm vụ bảo vệ tài sản và giảm tối thiểu thời gian ngưng hoạt động của công việc kinh doanh.
chi tiết