Đối tác
Chữa cháy trong hàng hải
Ứng dụng HI-FOG cho công trình xa bờ
Các công trình dàn khoan khai thác dầu khí xa bờ thường được xem như các thành phố độc lập trên đại dương. Năng lượng cho mọi hoạt động của công trình được lấy từ máy phát turbine hoặc diesel; do đó, dàn khoan có các yêu cầu chữa cháy rất đặc biệt.
chi tiết