Đối tác
Chữa cháy phun sương
Chữa cháy bằng công nghệ phun sương
Đây là phương pháp dập cháy được phát triển với mục đích ban đầu là bảo vệ các tàu biển, nhưng hiện nay đã được sử dụng rộng rãi trên đất liền. Hệ thống sử dụng áp lực cao để tạo ra sương với kích thước trung bình từ 50 – 120µm. Trên 6000 thử nghiệm đã được tiến hành và chứng tỏ hiệu quả sử dụng nước tối ưu của hệ thống. Do đó, hệ thống chữa cháy có thể dập tắt ngọn lửa hầu hết các chất rắn và chất lỏng với lưu lượng và cường độ phun nhỏ mà thời gian dập tắt ngọn lửa nhanh.
chi tiết
Chữa cháy cho công trình xây dựng
Ứng dụng HI-FOG cho khách sạn
Các hệ thống chữa cháy trong khách sạn không chỉ bảo vệ tính mạng con người trước tác động của lửa và khói, hệ thống này còn có nhiệm vụ bảo vệ tài sản và giảm tối thiểu thời gian ngưng hoạt động của công việc kinh doanh.
chi tiết
Ứng dụng HI-FOG cho trung tâm dữ liệu
Đối với các trung tâm dữ liệu, hệ thống chữa cháy phun sương áp lực cao (water mist) là một giải pháp chữa cháy hiệu quả nhất.
chi tiết
Chữa cháy trong hàng hải
Ứng dụng HI-FOG cho công trình xa bờ
Các công trình dàn khoan khai thác dầu khí xa bờ thường được xem như các thành phố độc lập trên đại dương. Năng lượng cho mọi hoạt động của công trình được lấy từ máy phát turbine hoặc diesel; do đó, dàn khoan có các yêu cầu chữa cháy rất đặc biệt.
chi tiết