Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

Chúng tôi cam kết PHẤN ĐẤU KHÔNG NGỪNG VÌ SỰ HÀI LÒNG VÀ TÍN NHIỆM của KHÁCH HÀNG thông qua các chính sách sau:

1. Hiểu rõ nhu cầu của khách hàng.

2. Cung ứng các giải pháp tổng thể kỹ thuật cao.

3. Triển khai các dự án và dịch vụ đúng hẹn, chuyên nghiệp và không sai sót.

4. Liên tục cải tiến các qui trình công việc, nâng cao chất lượng sản phẩm và giải pháp.

Để đạt được những điều này, chúng tôi sẽ thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 trong đó khách hàng là trung tâm và mọi thành viên công ty sẽ cùng nhau cố gắng, học hỏi và làm việc để đáp ứng cao nhất mong đợi của khách hàng.