DỊCH VỤ CHO THUÊ CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁC TRẠM BTS

Từ năm 2007, nắm bắt chính sách xã hội hóa cơ sở hạ tầng của các nhà mạng, Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu bắt đầu triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm viễn thông BTS (trạm thu phát sóng điện thoại di động) để cho các nhà mạng điện thoại di động thuê phát sóng. Hiện Toàn Cầu đang sở hữu gần 200  trạm BTS, các trạm BTS này vẫn còn có khả năng phát triển thêm các mạng ghép để sử dụng chung cơ sở hạ tầng với mạng điện thoại di động hiện hữu