CMC Tower Ha Noi

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
CMC Hà Nội
Thực hiện
01/01/2010
Tại
Ha Noi city, Vietnam