Uninterruptible Power Supply

Transformers

Máy biến áp là đầu nguồn cung cấp điện cho

Ắc Quy UPS

Đối với Trung tâm dữ liệu, điện được coi là

UPS – RIELLO

Nguồn điện liên tục: UPS – RIELLO Các sản phẩm

RACK LINE

Sentinel Dual (SDH) Suitable for PC, computer network

TOWER LINE

Multi Guard - Online (VFI) is appropriate for computer networks

ADAPTER

Multi Switch 2 inputs/ 8 outputs 8 output socket chuẩn IEC320