Bộ lưu điện bánh đà công suất hoạt động

ACTIVEPOWER Flywheel UPS hoặc Dynamic UPS là một trong những UPS Green Tech-nology đã được phát triển về chức năng, hiệu suất hệ thống cũng như kích thước và hình dạng của thiết bị.

Giờ đây, hệ thống Flywheel UPS đã được áp dụng cho hầu hết mọi loại công việc như Trung tâm Dữ liệu, Trung tâm Viễn thông, Máy công nghiệp hoặc các ứng dụng khác yêu cầu độ ổn định điện cao. Sự khác nhau giữa bộ lưu điện bánh đà và bộ lưu điện tĩnh như sau:

  • Nó là một bộ lưu điện không cần pin để lưu trữ năng lượng mà sử dụng quán tính trong thiết bị. Bộ lưu điện bánh đà có thể giảm chi phí thay thế ắc quy 3-5 năm một lần, cho phép bạn tiết kiệm rất nhiều tiền về lâu dài.
  • Hiệu suất rất cao. Bộ lưu điện bánh đà có hiệu suất rất cao lên đến 98% trong quá trình hoạt động bình thường, cao hơn so với bộ lưu điện tĩnh.
  • Bộ lưu điện bánh đà yêu cầu diện tích lắp đặt ít hơn hai lần so với UPS tĩnh và trọng lượng nhỏ hơn 2 lần. Đặc biệt trong các bộ lưu điện công suất lớn từ 500kVA, bộ lưu điện Bánh đà sử dụng ít diện tích và trọng lượng hơn gấp ba lần so với bộ lưu điện tĩnh, giúp tiết kiệm không gian cho hệ thống UPS và giảm hiệu quả chi phí xây dựng cần thiết để hỗ trợ cấu trúc nặng của hệ thống UPS.
  • Bộ lưu điện bánh đà là hệ thống được thiết kế để hoạt động tốt trong môi trường nhiệt độ cao như trong phòng điện, nhà máy công nghiệp, nhà máy điện ngoài trời. Điều đó có nghĩa là lựa chọn hệ thống lưu điện Flywheel có thể tiết kiệm chi phí lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trong phòng đặt bộ lưu điện, cũng như giảm chi phí gián tiếp do phải trả tiền điện từ điều hòa không khí trong thời gian dài.