Bộ lưu điện quay vòng Diesel: DRUPS – PILLER

Nhà sản xuất Piller Group GmbH Power Supply (UPS) từ Đức. Các nhà sản xuất và dự phòng hệ thống UPS Rotary Auto Diesel: Kích thước DRUPS từ 500kW đến 40MW.

Cơ sở Piller Osterode nằm gần Hannover ở miền bắc nước Đức. Với các văn phòng khu vực ở Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ, Piller là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của tập đoàn kỹ thuật ở Anh – công ty Langley. Holdings PLC.

Các sản phẩm của Piller như sau:

  • UNIBLOCK UBT + 500kW – 40MW
  • UNIBLOCK UBTD + 500kW – 40MW

Các sản phẩm của Piller như sau:

  • UNIBLOCK UBT + 500kW – 40MW
  • UNIBLOCK UBTD + 500kW – 40MW