KIM THU SÉT PHÓNG ĐIỆN SỚM CÓ KIỂM SOÁT

Kim thu sét DYNASPHERE và INTERCEPTOR có đặc điểm sau:

  • Được chế tạo từ các vật liệu có phẩm chất cao, không bị ăn mòn; quả cầu bọc bên ngoài là thiết bị tạo ion, giải phóng ion và phóng tia tiên đạo có kiểm soát về phía trên nhanh hơn bất kỳ đỉnh nhọn nào gần đó
  • Không cần nguồn cấp năng lượng bên ngoài
  • Tạo vùng bảo vệ rộng lớn với mức độ an toàn cao
  • Thường chỉ sử dụng một kim thu sét cho mỗi công trình
  • Không gây mất mỹ quan cho công trình
  • Dễ lắp đặt, bảo trì