THIẾT BỊ ĐẾM SÉT LEC – IV

Thiết bị đếm sét LEC- IV có các đặc điểm chính:

  • Hiển thị 6 số
  • Không cần nguồn ngoài
  • Dễ dàng lắp đặt
  • Độ kín cấp IP67