AIR BOOSTER

AirBooster là giải pháp cho dòng lưu lượng khí, được lắp đặt ngay sàn nâng trước các rack và server. Các cảm biến được tích hợp trong AirBooster đảm bảo tự động điều chỉnh lượng khí lạnh cũng như lưu lượng khi cần thiết đáp ứng nhiệt độ theo yêu cầu. Tất cả các sản phẩm AirBooster của STULZ dùng hệ thống dẫn khí giống nhau từ máy lạnh đến rack và được điều khiển chính xác nhiệt độ yêu cầu.

AIR BOOSTER 2

Trong vận hành trung tâm dữ liệu, cần làm lạnh các vị trí nóng đặc biệt (hot spots) một cách nhanh chóng và đơn giản, STULZ đã cung cấp giải pháp quản lý lưu lượng khí gồm các sản phẩm sau: AirModulator, AirBooster và AirBooster Pro. Các thiết bị này cho phép lắp đặt nhanh, gọn, nhẹ với sàn nâng có sẵn và đáp ứng việc làm lạnh tức thì và tin cậy cho các vị trí nóng trong trung tâm dữ liệu.

Giải pháp cho Air Booster:

  • Lĩnh vực ứng dụng: lĩnh vực CNTT
  • Đối với các Trung tâm dữ liệu quy mô vừa và lớn
  • Thích hợp cho các giá đỡ mật độ cao lên đến 15 kW

 

Lợi ích của AirModulator Lợi ích của AirBooster Lợi ích của AirBooster Pro

– Thích hợp cho trung tâm dữ liệu với sàn nâng có áp suất tĩnh đồng đều

– Thích hợp cho nhốt hành lang khí lạnh

– Đo nhiệt độ qua 2 cảm biến

– Điều khiển lựa chọn áp suất (PTM)

– Được thiết kế chính xác cho sàn nâng tiêu chuẩn

– Lắp đặt và khai thác đơn giản, nhanh gọn

– Thích hợp cho trung tâm dữ liệu có sàn nâng

– Thích hợp cho việc làm lạnh vùng HD

– Lưu lượng gió lớn đến 2650 m³/h

– Quạt EC điều khiển chính xác lưu lượng gió cung cấp

– Đo nhiệt độ qua 2 cảm biến

– Điều khiển lựa chọn áp suất (PTM)

– Được thiết kế chính xác cho sàn nâng tiêu chuẩn

– Lắp đặt và khai thác đơn giản, nhanh gọn

– Không cần nhốt khí

– Thích hợp cho trung tâm dữ liệu có sàn nâng

– Thích hợp cho việc làm lạnh vùng HD

– Lưu lượng gió lớn đến 2500 m³/h

– Điều chỉnh lưu lượng gió chính xác

– Quạt EC điều khiển chính xác lưu lượng gió cung cấp

– Đo nhiệt độ qua 2 cảm biến

– Điều khiển lựa chọn áp suất (PTM)

– Được thiết kế chính xác cho sàn nâng tiêu chuẩn

– Lắp đặt và khai thác đơn giản, nhanh gọn