CYBER AIR DFC²

CyberAir DFC² sử dụng kỹ thuật làm lạnh trực tiếp trung tâm dữ liệu bằng khí lạnh bên ngoài khi nhiệt độ môi trường dưới 18°C. Kỹ thuật này tiết kiệm năng lượng rất lớn nhưng cũng có nhiều thách thức vì đưa một lượng lớn không khí lạnh từ bên ngoài vào trong trung tâm dữ liệu. Do đó, khoản dung sai cho nhiệt độ và độ ẩm cần phải được quan tâm xem xét thấu đáo. Ngoài ra, giải pháp làm lạnh cho trung tâm dữ liệu dùng kỹ thuật làm lạnh trực tiếp cũng cần được phân tích kỹ.

CyberAir DFC² là một sản phẩm thành công trong việc trong việc tối ưu các phần tử trong hệ thống lạnh dùng kỹ thuật làm lạnh trực tiếp và đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật cho trung tâm dữ liệu theo  ASHRAE TC 9.9 – 2011. Máy lạnh và các bộ trộn rất đa dạng đáp ứng các nhu cầu làm lạnh khác nhau của khách hàng và đảm bảo tối ưu trong việc sử dụng năng lượng.

CyberAir DFC² có các ưu điểm:

– Hiệu quả sử dụng năng lượng cao thông qua kỹ thuật làm lạnh trực tiếp

– Không dùng bộ trao đổi nhiệt cho dòng CyberAir AMD tiết kiệm năng lượng hơn

– Nhiều mode hoạt động mặt trao đổi nhiệt lớn và nhiệt độ ngưng thấp

– Sản phẩm đa dạng với nhiều công suất lạnh khác nhau

– Độ tin cậy cao, cấu trúc đơn giản

– Mức năng lượng tiêu thụ thấp

– Vật liệu chất lượng cao và hài hòa

– Chi phí đầu tư thấp.