AIR BOOSTER

AirBooster là giải pháp cho dòng lưu lượng khí, được lắp đặt ngay sàn nâng trước các rack và server. Các cảm biến được tích hợp trong AirBooster đảm bảo tự động điều chỉnh lượng khí lạnh cũng như lưu lượng khi cần thiết đáp ứng nhiệt độ theo yêu cầu. Tất cả các sản phẩm AirBooster của STULZ dùng hệ thống dẫn khí giống nhau từ máy lạnh đến rack và được điều khiển chính xác nhiệt độ yêu cầu.

Trong vận hành trung tâm dữ liệu, cần làm lạnh các vị trí nóng đặc biệt (hot spots) một cách nhanh chóng và đơn giản, STULZ đã cung cấp giải pháp quản lý lưu lượng khí gồm các sản phẩm sau: AirModulator, AirBooster và AirBooster Pro. Các thiết bị này cho phép lắp đặt nhanh, gọn, nhẹ với sàn nâng có sẵn và đáp ứng việc làm lạnh tức thì và tin cậy cho các vị trí nóng trong trung tâm dữ liệu.

Lợi ích của AirModulator:

– Thích hợp cho trung tâm dữ liệu với sàn nâng có áp suất tĩnh đồng đều

– Thích hợp cho nhốt hành lang khí lạnh

– Đo nhiệt độ qua 2 cảm biến

– Điều khiển lựa chọn áp suất (PTM)

– Được thiết kế chính xác cho sàn nâng tiêu chuẩn

– Lắp đặt và khai thác đơn giản, nhanh gọn

Lợi ích của AirBooster:

– Thích hợp cho trung tâm dữ liệu có sàn nâng

– Thích hợp cho việc làm lạnh vùng HD

– Lưu lượng gió lớn đến 2650 m³/h

– Quạt EC điều khiển chính xác lưu lượng gió cung cấp

– Đo nhiệt độ qua 2 cảm biến

– Điều khiển lựa chọn áp suất (PTM)

– Được thiết kế chính xác cho sàn nâng tiêu chuẩn

– Lắp đặt và khai thác đơn giản, nhanh gọn

– Không cần nhốt khí

Lợi ích của AirBooster Pro:

– Thích hợp cho trung tâm dữ liệu có sàn nâng

– Thích hợp cho việc làm lạnh vùng HD

– Lưu lượng gió lớn đến 2500 m³/h

– Điều chỉnh lưu lượng gió chính xác

– Quạt EC điều khiển chính xác lưu lượng gió cung cấp

– Đo nhiệt độ qua 2 cảm biến

– Điều khiển lựa chọn áp suất (PTM)

– Được thiết kế chính xác cho sàn nâng tiêu chuẩn

– Lắp đặt và khai thác đơn giản, nhanh gọn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin