Nguồn và UPS

Máy biến áp

Máy biến áp là đầu nguồn cung cấp điện cho

Ắc Quy UPS

Đối với Trung tâm dữ liệu, điện được coi là

UPS – RIELLO

Nguồn điện liên tục: UPS – RIELLO Các sản phẩm

RACK LINE

Sentinel Dual (SDH) Thích hợp với PC, mạng máy tính

TOWER LINE

Multi Guard – Online (VFI) Thích hợp với mạng máy