Nguồn và UPS

RACK LINE

Sentinel Dual (SDH) Thích hợp với PC, mạng máy tính vừa và nhỏ, máy chủ, hệ thống bán hàng tự động Công suất từ 1kVA

Xem chi tiết »

TOWER LINE

Multi Guard – Online (VFI) Thích hợp với mạng máy tính, TTDL, hệ thống viễn thông Công suất linh hoạt từ 15kVA đến 120 kVA

Xem chi tiết »