GIẢI PHÁP NGUỒN LIÊN TỤC UPS CHO TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Trung tâm dữ liệu (DC) được cung cấp nguồn liên tục không bị gián đoạn có thể bằng hai nguồn: điện lưới từ hai nhánh/ máy biến áp khác khau và bằng hệ thống máy phát điện. Tuy nhiên, dù DC đã có nhiều nguồn điện lưới khác nhau, thậm chí có hệ thống máy phát điện thì vẫn bị gián đoạn trong quá trình chuyển nguồn và khởi động máy phát điện. Do đó, backup nguồn bằng hệ thống UPS không thể nào thiếu trong DC.
Hệ thống UPS sử dụng trong Trung tâm dữ liệu cần đáp ứng được tính linh hoạt trong việc mở rộng, nâng cấp, đảm bảo tính liên tục – Hot Systems Expansion.

UPs trong Data Center

Tùy theo đặc điểm của từng DC, mức độ quan trọng cũng như chi phí đầu tư ban đầu để chọn cấu hình hệ thống UPS hợp lý.
Hệ thống UPS đấu nối song song chia tải

Hệ thống UPS sử dụng tổ ắc quy riêng lẻ

Hệ thống UPS sử dụng chung tổ hợp ắc quy

Hệ thống UPS kết hợp hai nhóm UPS khác nhau

Hệ thống UPS có sử dụng thiết bị chuyển mạch không gián đoạn STS (Static Transfer Switch) cho nhóm tải cực kỳ quan trọng

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin