RACK LINE

Sentinel Dual (SDH)

 • Thích hợp với PC, mạng máy tính vừa và nhỏ, máy chủ, hệ thống bán hàng tự động
 • Công suất từ 1kVA đến 3kVA – Online (1 pha)
 • Ổn áp và lọc nhiễu đầu vào
 • Dải điện áp rộng từ 140VAC đến 276VAC
 • Hiệu suất chế độ ECO/ Smart Active đến 98%
 • Có thể tự đứng hoặc lắp trên rack 19″

Sentinel Dual (SDL)

 • Thích hợp với PC, mạng máy tính vừa và nhỏ, máy chủ, hệ thống bán hàng tự động
 • Công suất từ 3.3kVA đến 10kVA – Online (1 pha hoặc 3 pha)
 • Ổn áp và lọc nhiễu đầu vào
 • Hiệu suất chế độ ECO/ Smart Active đến 98%
 • Có thể tự đứng hoặc lắp trên rack 19″

 

 

 

 

 

 

Sentinel Power

 • Thích hợp với mạng máy tính, trung tâm dữ liệu, PLC, trạm thu phí
 • Công suất từ 5kVA đến 10kVA – Online (1/3 pha vào, 1 pha ra)
 • Ổn áp và lọc nhiễu đầu vào
 • Hiển thị bằng màn hình LCD
 • Hiệu suất chế độ ECO/ Smart Active đến 98%
 • Giao tiếp với thiết bị ngoại vi qua USB/RS232, TCP/IP
 • Phần mềm Powershield3 cho phép điều khiển và giám sát UPS