RACK LINE

Sentinel Dual (SDH)

Thích hợp với PC, mạng máy tính vừa và nhỏ, máy chủ, hệ thống bán hàng tự động

Công suất từ 1kVA đến 3kVA – Online (1 pha)

Ổn áp và lọc nhiễu đầu vào

Dải điện áp rộng từ 140VAC đến 276VAC

Hiệu suất chế độ ECO/ Smart Active đến 98%

Có thể tự đứng hoặc lắp trên rack 19″

Sentinel Dual (SDL)

Thích hợp với PC, mạng máy tính vừa và nhỏ, máy chủ, hệ thống bán hàng tự động

Công suất từ 3.3kVA đến 10kVA – Online (1 pha hoặc 3 pha)

Ổn áp và lọc nhiễu đầu vào

Hiệu suất chế độ ECO/ Smart Active đến 98%

Có thể tự đứng hoặc lắp trên rack 19″

Sentinel Power

Thích hợp với mạng máy tính, trung tâm dữ liệu, PLC, trạm thu phí

Công suất từ 5kVA đến 10kVA – Online (1/3 pha vào, 1 pha ra)

Ổn áp và lọc nhiễu đầu vào

Hiển thị bằng màn hình LCD

Hiệu suất chế độ ECO/ Smart Active đến 98%

Giao tiếp với thiết bị ngoại vi qua USB/RS232, TCP/IP

Phần mềm Powershield3 cho phép điều khiển và giám sát UPS

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin