Quản lý cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu: DCIM

Quản lý cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu (DCIM) là một giải pháp tập trung để giám sát mức tiêu thụ điện năng của hệ thống làm mát và các biến môi trường khác trong trung tâm dữ liệu và trong hệ thống CNTT, cũng như quản lý việc sử dụng không gian và tuổi thọ của hệ thống. Mọi tổ chức đều cần một trung tâm dữ liệu tiết kiệm năng lượng nhưng điều xảy ra với hầu hết các tổ chức là họ hài lòng với một số hành động đã được thực hiện để giảm tiêu thụ năng lượng mặc dù thực tế là trung tâm dữ liệu liên tục thay đổi. Các phương pháp bảo tồn năng lượng hiện tại có thể không hoạt động trong những tháng tới, và việc tiêu thụ điện năng cần được theo dõi thường xuyên.

DCIM có vai trò trong việc giúp theo dõi việc sử dụng năng lượng và cho phép các tổ chức “xem” những gì xảy ra trong các hệ thống điện và làm mát khi thông tin hoặc tài nguyên trong trung tâm dữ liệu được di chuyển hoặc thay đổi. Sử dụng DCIM hiệu quả có thể giúp các tổ chức tiết kiệm năng lượng với ít nhất bốn quy trình như

1. Giám sát hiệu quả năng lượng.

Trích dẫn “Nếu không thể xác minh được, thì không thể quản lý được” là lý tưởng nhất để quản lý năng lượng của các trung tâm dữ liệu.

Phần mềm DCIM cho phép các tổ chức kết nối các thiết bị đo công suất được lắp đặt trong toàn bộ trung tâm dữ liệu để theo dõi mức tiêu thụ điện năng đến mức tủ. Điều này cho phép quản trị viên trung tâm dữ liệu xem hiệu quả sử dụng năng lượng theo thời gian thực (PUE). Nếu PUE bắt đầu tăng và nhiệt độ môi trường không quá cao, điều đó có nghĩa là có điều gì đó không ổn cần được kiểm tra. Hệ thống DCIM sẽ cho tổ chức biết điều gì đang xảy ra với máy điều hòa không khí trong phòng máy tính (CRAC), UPS, tủ rack và các thiết bị khác để có thể tìm ra điểm sự cố.

2. Quản lý hệ thống làm mát

Hệ thống làm mát là một phần của trung tâm dữ liệu tiêu thụ năng lượng cao nhất và cũng là khu vực có thể tiết kiệm năng lượng cao nhất. Điều khiển toàn bộ hệ thống làm mát hoạt động tương ứng là điều quan trọng để duy trì mức nhiệt độ phù hợp với hoạt động hiệu quả nhất. Khi những người giám sát trung tâm dữ liệu cố gắng tự kiểm soát việc làm mát, họ thường rơi vào tình huống mỗi thiết bị hoạt động khác nhau. Ví dụ: khi một người giám sát thấy rằng một giá đỡ quá nóng, anh ta sẽ điều chỉnh nhiệt độ của CRAC gần nhất, dẫn đến một phần khác của trung tâm dữ liệu trở nên quá mát. Vì vậy, một người giám sát khác điều chỉnh nhiệt độ CRAC khác. Điều này cũng giống như điều khiển xe bằng cách chạm vào phanh và ga cùng một lúc.

3. Phân phối dữ liệu để cố định vùng nhiệt độ cao.

Cách tốt hơn để xử lý tủ rack quá nhiệt là tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục nó. Nói chung, vấn đề là do quá nhiều dữ liệu trong máy chủ trên cùng một giá đỡ và nó vượt quá khả năng làm mát. Trong trường hợp này, phần mềm ảo hóa sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển dữ liệu sang một giá đỡ khác. Phần mềm DCIM sẽ giúp tìm ra giá đỡ có ít dữ liệu hơn để xử lý. Việc phân phối dữ liệu trong trung tâm dữ liệu sẽ làm cho các CRAC hoạt động hiệu quả hơn và tiêu thụ ít điện năng hơn.

4. Hỗ trợ di chuyển, chỉnh sửa và thay đổi thông tin.

Việc quản lý trung tâm dữ liệu toàn diện sẽ cho phép người giám sát đối phó với việc di chuyển, chỉnh sửa và thay đổi thông tin diễn ra liên tục. Khi tổ chức mua nhiều lưỡi máy chủ, nó có thể được đóng gói vào một giá đỡ với không gian trống. Nếu giá đỡ có thông tin khác, đây có thể không phải là lựa chọn tốt nhất. Phần mềm DCIM sẽ giúp bạn tìm giá đỡ có đủ không gian và nguồn điện. Điều này sẽ không gây ra nhiệt độ quá cao khi dữ liệu được thu thập. Việc quản lý trung tâm dữ liệu tổng thể này sẽ giảm mức tiêu thụ năng lượng tổng thể.