PDU

RACK POWER

QUẢN LÝ NGUỒN THÔNG MINH, MÔI TRƯỜNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO MẬT TRUY CẬP

  • Đảm bảo thời gian hoạt động
  • Tự động hóa Quản lý cơ sở hạ tầng của bạn
  • An ninh hàng đầu

 

DANH MỤC SẢN PHẨM

Intelligent Rack PDUs

Giải pháp có thể đo và chuyển đổi: Có sẵn trong phiên bản một và ba pha.

Dòng sản phẩm RackPower

Chức năng của PDU Basic

RB0000

Input Metered

RP1000

Switched

RP2000

Outlet Metered, Switched

RP6000​

Đo các thông số đầu   x x x
Chuyển đổi Bật/Tắt cho từng ổ cắm     x x
Đo từng ổ cắm riêng lẻ       x
  • PDU có đo đầu vào: đo đầu vào từng pha và cảnh báo (V, A, VA, W, kWh và PF)
  • PDU có chuyển đổi: Chức năng đo đầu vào, cộng với chức năng chuyển đổi nguồn ON/OFF từ xa, Kiểm soát và Quản lý – Bật/Tắt chậm, Tắt/Bật chậm, Trạng thái khi khởi động, Tái khởi động.
  • PDU có đo và chuyển đổi Tất cả các tính năng của PDU có chuyển đổi, cộng với việc đo lường vào từng ổ cắm riêng lẻ và cảnh báo (V, A, VA, W, kWh và PF).

TÍNH NĂNG HÀNG ĐẦU CỦA PDU