Báo cáo thường niên

GLT – Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

Ngày 19/01/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 https://toancau.vn/wp-content/uploads/2022/01/BCTC-hop-nhat-quy-3.2021_signed-1.pdf Báo cáo tài chính riêng quý 3/2021 https://toancau.vn/wp-content/uploads/2022/01/BCTC-rieng-quy-3.2021_signed.pdf Giải trình BCTC quý 3/2021 https://toancau.vn/wp-content/uploads/2022/01/Giai-trinh-BCTC-quy-3.2021_signed.pdf

Xem chi tiết »