GLT – Giải trình BCTC Quý II năm 2022 (riêng hợp nhất)

Ngày 27/10/2022 (chi tiết vui lòng xem file đính kèm)