GLT – BCTC hợp nhất quý II 2022 (01/07/22 – 30/09/22)

Ngày 27/10/2022 (chi tiết vui lòng xem file đính kèm)