GLT – Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

Ngày 29/09/2022 (chi tiết vui lòng xem file đính kèm)