GLT – NGHỊ QUYẾT HĐQT QUÝ 2 NĂM 2020

Ngày 01 tháng 12 năm 2020. Công bố Nghị quyết HĐQT quý 2 năm 2020. Chi tiết tại file đính kèm.