THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU (Mã CK: GLT) Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu (Mã chứng khoán: GLT) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (“Đại hội 2016”) của công ty với các nội dung chính như sau: 1.Thời gian: Từ 13h00 chiều Ngày 20/06/2016 Đón Quý cổ đông : 13h00 – 13h30 Khai mạc : Từ 14h00 Kết thúc : Từ 17h00 2.Địa điểm: Phòng họp tại Tầng trệt, Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TPHCM 3.Đối tượng tham dự: Tất cả Quý cổ đông sở hữu cổ phiếu GLT theo Danh sách cổ đông chốt đến ngày 25/5/2016 và/hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ. 4.Nội dung nghị sự: Theo chương trình được đính kèm. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông và rất mong Quý cổ đông tham dự đúng giờ để Đại hội năm 2015 của công ty được thành công tốt đẹp.