CBTT THỜI GIAN THANH TOÁN CỔ TỨC 2016

Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu

Tên chứng khoán:  Cổ phiếu CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu

Mã chứng khoán: GLT

Mệnh giá: 10,000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2017

Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt đợt 2 (đợt cuối).

Tỷ lệ thực hiện: 28%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.800 đồng).

Thời gian thực hiện: 14/08/2017.

Địa điểm thực hiện:

a/ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu –  số 01 Đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/08/2017 và xuất trình CMND.