Giao thức TCP/IP là gì?

Các máy tính “nói chuyện” với nhau như thế nào trên Internet?
Tên của giao thức liên quan đến hai giao thức quan trọng nhất trong bộ giao thức – Giao thức kiểm soát truyền tải (Transmission Control Protocol – TCP) và Giao thức Internet (Internet Protocol – IP). TCP/IP cụ thể các thiết bị kết nối với Internet như thế nào và dữ liệu được truyền tải ra sao giữa các thiết bị.TCP/IP ban đầu được Vint Cerf và Bob Kahn xây dựng theo hợp đồng tại Bộ Quốc phòng Mỹ. TCP/IP là một chuẩn phổ biến mà các mạng nội bộ và diện rộng có thể giao tiếp, cho phép các máy tính kết nối với nhau và cho các ứng dụng để gửi dữ liệu đi và về.

Có 4 lớp trừu tượng khác nhau trong TCP/IP, và mỗi lớp có một bộ giao thức riêng. Các lớp này gồm:

– Lớp kết nối (link layer) – Đây là lớp thấp nhất trong ngăn TCP/IP và là một nhóm phương thức vận hành trên một kết nối của máy chủ, thường được biết đến là Ethernet.

– Lớp Internet (IP) – Đây là lớp kết nối các mạng nội bộ với nhau.

– Lớp truyền tải (transport layer) (TCP) – Đây là lớp điều khiển giao tiếp máy chủ tới máy chủ.

– Lớp ứng dụng (application layer) – Lớp ứng dụng là một tập hợp các giao thức cụ thể giao tiếp dữ liệu trên một lớp quá trình tới quá trình. Ví dụ, HTTP là một giao thức ứng dụng là nền tảng của World Wide Web (www).

Trong khi điều này có vẻ hơi khó hiểu, thì dưới đây là giải thích rất cơ bản về việc giao tiếp được thực hiện như thế nào qua Internet

Trên mạng, TCP là những gì các ứng sử dụng để giao tiếp với nhau. Ví dụ, trình duyệt web của bạn “nói chuyện” với phần mềm mạng sử dụng TCP. IP là giao tiếp giữa các máy tính. Do đó IP là có nhiệm vụ gửi các gói giữa các máy tính. Nó cũng có thể định tuyến các gói đến một địa điểm chính xác.

TCP sẽ chia các dữ liệu được truyền giữa các ứng dụng thành các gói do đó các gói có thể được gửi qua IP đến máy tính khác. TCP cũng xử lý các gói một khi các gói được truyền bằng IP.

QM
(Theo ICTNews)

Tin tức liên quan