Tăng cường phát triển thiết bị viễn thông

Thời xa xưa, khoảng cách địa lý chính là trở lực gây khó khăn cho việc truyền đạt thông tin giao tiếp giữa con người với con người từ vùng này sang vùng khác. Các tín hiệu hình ảnh, chẳng hạn như đèn hiệu, tín hiệu khói, điện báo semaphore, tín hiệu cờ, quang báo, hoặc tin nhắn âm thanh như tiếng trống, tiếng tù và, tiếng còi được sử dụng như những công cụ truyền thông. Sau đó, cách mạng viễn thông bắt đầu bùng phát trong lĩnh vực vô tuyến và thông tin liên lạc không dây.
Thuật ngữ “viễn thông” (télécommunication) được ghép từ “communication” (liên lạc) và tiền tố “télé” (từ xa) được dùng để chỉ tập hợp các thiết bị, giao thức để truyền thông tin từ nơi này đến nơi khác. Thời ấy, télécommunication dùng chung cho cả telegraph và telephone. Thiết bị viễn thông là các phương tiện kỹ thuật, bao gồm cả phần cứng và phần mềm, dùng để thiết lập mạng viễn thông, cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông. Các thành phần chính của một hệ thống viễn thông bao gồm:- Một máy phát ở nguồn: Máy phát sẽ lấy thông tin và chuyển đổi nó thành tín hiệu để có thể truyền được.
– Tín hiệu sẽ được truyền trên một kênh truyền.
– Một máy thu ở đích đến để thu nhận tín hiệu truyền từ nguồn và chuyển đổi tín hiệu thành thông tin.Ngày nay, các thiết bị viễn thông đã được cải tiến, nâng cấp và hiện đại hơn rất nhiều. Con người đã biết đến những thiết bị điện như máy điện báo, điện thoại, máy fax, cũng như dùng thông tin liên lạc vô tuyến, sợi quang… kết hợp với vệ tinh thông tin và Internet.

Nhận thấy viễn thông là ngành kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ quan trọng thuộc kết cấu hạ tầng của nền kinh tế quốc dân, nhà nước đã luôn quan tâm, thúc đẩy nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Để phát triển nhanh và hiện đại hóa các thiết bị viễn thông, phục vụ lợi ích con người, cần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước hơn nữa. Ưu tiên đầu tư phát triển thiết bị viễn thông, mang đèn điện và cuộc sống hiện đại, văn minh đến nông thôn, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo.

Tin tức liên quan