Hoạt động xã hội – Viễn thông Bình Phước tổ chức khám bệnh cho người nghèo

Ngày 17/8/2013 vừa qua, đại diện Công ty GLT gồm BP Kinh doanh Nguồn – IBS và BP HCNS đã tham gia chuyến đi hoạt động xã hội khám bệnh do Viễn Thông Bình Phước và Bệnh viện Bưu điện tổ chức. Lần này, GLT đã tài trợ kinh phí thuốc khám bệnh cho 300 người dân nghèo thuộc xã Thuận Lợi huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước.

Đây là hoạt động xã hội ý nghĩa nhằm quan tâm, giúp đỡ bà con vùng sâu vùng xa của tỉnh Bình Phước, tạo hình ảnh và thắt chặt mối quan hệ của Công ty với đơn vị khách hàng Viễn Thông Bình Phước. Đại diện Viễn thông Bình Phước chào đón nhiệt tình, gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo công ty và mong muốn cùng đồng hành với đơn vị trong các hoạt động xã hội các năm tới.

Sau đây là một số hình ảnh của hoạt động này:

Tin tức liên quan