Đối tác
QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI KHÍ CNG
 
QUY TRÌNH  SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI KHÍ CNG


TRẠM TIẾP NHẬN KHÍ

 
TRẠM NÉN KHÍ
  


TRẠM NẠP KHÍ
 
 XE BỒN CHUYỂN CHỞ

 
VẬN CHUYỂN TỚI KHÁCH HÀNG

 
TRẠM LUÂN PHIÊN BỒN CHỞ
 

TRẠM GIẢM ÁP

CUNG CẤP CHO LÒ ĐỐT CỦA KHÁCH  HÀNG