Thiết bị cắt sét cho hệ thống điện năng lượng mặt trời PVT1 và PVT2 Hệ thống chống sét System 3000 - Dynasphere-Erico tại Central Plaza - Hongkong Sản phẩm Sét và chống sét Chống sét lan truyền Hệ thống chống sét toàn diện sáu điểm Giải pháp chống sét cho công trình Hướng dẫn chọn van chống sét an toàn Tiêu chuẩn chống sét Giải pháp chống sét an toàn Thiết bị cắt lọc sét và những ứng dụng cơ bản Chống sét và hệ thống tiếp đất chống sét Báo giá hệ thống chống sét Kim thu sét và giá kim thu sét interceptor Bảo vệ chống sét cho đường dây điện và một số điểm cần lưu ý Cách tính toán chống sét Chọn kim thu sét nào tốt nhất Cột chống sét là gì? Có nên đổi mới dòng kim thu sét cổ điển? Nguyên tắc hoạt động và cách lắp đặt cột thu sét Tác dụng của dây thoát sét Nguyên lý làm việc của chống sét van Tiếp đất chống sét Cấu tạo của thiết bị cắt lọc sét Tại sao cần lắp đặt thiết bị chống sét lan truyền Tầm quan trọng của giải pháp chống sét toàn diện Chọn thiết bị chống sét lan truyền cho đường tín hiệu Vị trí lắp đặt chống sét lan truyền trên đường nguồn AC Hóa chất làm giảm điện trở đất - GEM Thiết bị chống sét (Thời gian đáp ứng - Thời gian nhạy đáp) Thiết bị chống sét lan truyền và lợi ích của bộ lọc Hệ thống chống sét 1000 (System 1000) - Kim thu sét phóng điện sớm SI i-Series Thiết bị chống sét gắn trong tủ điện phân phối theo công nghệ TD và TSG (phần 1) Thiết bị chống sét gắn trong tủ điện phân phối theo công nghệ TD và TSG (phần 2) Cáp thoát sét chuyên dụng Ericore
Đối tác
Thiết bị chống sét gắn trong tủ điện phân phối theo công nghệ TD và TSG (phần 2)

III/. Một số cấu hình đề xuất

1.       Sử dụng công nghệ TD

STT

Cấu hình bảo vệ

Chế độ bảo vệ

Mã thiết bị

Khả năng cắt sét

Ghi chú

1.

1 pha

L-N & N-E

2*TDS11002SR277

100kA, 8/20µs (L-N & N-E)

2 thiết bị TDS11002SR277

2.

3 pha

L-N & N-E

4*TDS11002SR277

100kA/pha, 8/20µs (L-N & N-E)

4 thiết bị TDS11002SR277

L-N: chế độ pha – trung tính

N-E: chế độ trung tính – đất

2.       Sử dụng công nghệ TSG

STT

Cấu hình bảo vệ

Chế độ bảo vệ

Mã thiết bị

Khả năng cắt sét

Ghi chú

1.

1 pha

L-N & N-E

2*TSG1130-2S

130kA, 8/20µs (L-N & N-E)

2 thiết bị TSG1130-2S

2.

3 pha

L-N & N-E

4*TSG1130-2S

130kA/pha, 8/20µs (L-N & N-E)

4 thiết bị TSG1130-2S

L-N: chế độ pha – trung tính

N-E: chế độ trung tính – đất

3.       Sử dụng dạng tích hợp công nghệ TD và TSG

STT

Cấu hình bảo vệ

Chế độ bảo vệ

Mã thiết bị

Khả năng cắt sét

Ghi chú

1.

1 pha

L-N & N-E

TDS11002SR277 + TSG1130-2S

100kA, 8/20µs (L-N)

130kA, 8/20µs (N-E)

01 thiết bị TDS11002SR27701 và thiết bị TSG1130-2S

2.

3 pha

L-N & N-E

3*TDS11002SR277 + TSG1130-2S

100kA/pha, 8/20µs (L-N)

130kA, 8/20µs (N-E)

03 thiết bị TDS11002SR27701 và thiết bị TSG1130-2S

L-N: chế độ pha – trung tính

N-E: chế độ trung tính – đất