Đối tác
Dịch vụ BTS
Dịch vụ xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm BTS
Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu có nhiều kinh nghiệm và năng lực trong việc triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm BTS, với hơn 800 nhà trạm BTS các loại cho các khách hàng như Mobifone (VMS2, VMS3, VMS4), Vinaphone, Vietnam Mobile, Gtel …,
Dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng các trạm BTS
Hiện Toàn Cầu đang sở hữu gần 200  trạm BTS, các trạm BTS này vẫn còn có khả năng phát triển thêm các mạng ghép để sử dụng chung cơ sở hạ tầng với mạng điện thoại di động hiện hữu