Đối tác
Sản phẩm
Rack line
Sản phẩm thích hợp với PC, mạng máy tính vừa và nhỏ, máy chủ, hệ thống bán hàng tự động, trung tâm dữ liệu, PLC, trạm thu phí
chi tiết
Tower line
Sản phẩm thích hợp với mạng máy tính, trung tâm dữ liệu (TTDL), hệ thống viễn thông, các ứng dụng trong công nghiệp...
chi tiết
Bộ chuyển đổi
Thiết bị lựa chọn chuyển nguồn tự động không gây gián đoạn cho tải sử dụng
chi tiết