Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) thuộc Tổng Cục Cảnh Sát phòng Chống Tội Phạm

Chúng tôi xây dựng giải pháp tổng thể trung tâm dữ liệu cho PC50. Các hệ thống trong trung tâp dữ liệu được thiết kế, triển khai, vận hành khai thác theo các tiêu chuẩn quốc tế và luôn đảm bảo ổn định và liên tục đáp ứng nhu cầu triển khai các phương pháp, giải pháp phòng chống tội phạm công nghệ cao của Cục.

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) thuộc Tổng Cục Cảnh Sát phòng Chống Tội Phạm
Thực hiện
01/01/2013
Tại