Trung tâm dữ liệu

PDU

RACK POWER QUẢN LÝ NGUỒN THÔNG MINH, MÔI TRƯỜNG VÀ

TỦ RACK MS9

Được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực: Ngân

Switchboard

Switchboard (MDB,EMDB,DB,ATS,MTS) là một trong những hệ thống quan trọng

MÁY PHÁT ĐIỆN

MÁY PHÁT ĐIỆN là một trong những hệ thống phân phối

OxyReduct

Để ngăn ngừa hỏa hoạn xảy ra Sản xuất tại