Datacenter của Ngân hàng SCB tại TP Hồ Chí Minh

Giải pháp cáp có cấu trúc của COMMSCOPE được triển khai cho hạ tầng mạng IT trong trung tâm dữ liệu của Ngân Hàng SCB tại TP Hồ Chí Minh

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
Ngân hàng SCB
Thực hiện
01/10/2015
Tại
Datacenter của Ngân hàng SCB tại TP Hồ Chí Minh