Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VIETCOMBANK)

Chúng tôi đã nâng cấp cải tạo toàn bộ trung tâm dữ liệu hiện hữu của Ngân hàng tại Hà Nội để đáp ứng nhu cầu IT hóa trong lĩnh vực Ngân hàng và cạnh tranh phát triển với các Ngân hàng khác.

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VIETCOMBANK)
Thực hiện
01/01/2013
Tại
Hà Nội