Kiểm soát truy cập và hệ thống giám sát CCTV

Kiểm soát truy cập và hệ thống giám sát CCTV

 
Hệ thống an ninh cơ bản mà tất cả các tổ chức có là hệ thống kiểm soát truy cập và giám sát CCTV.

Chọn sản phẩm của UTC Group (giải pháp bảo mật UTC), đó là sản phẩm LENEL Interlogix, hiện đang được sử dụng rộng rãi trong các tòa nhà thông minh trên thế giới.

Interlogix

Lenel là sản phẩm nền tảng mở được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Vì nó là một hệ thống an toàn, giải pháp hiệu quả, dễ sử dụng và tích hợp với các hệ thống an ninh như CCTV, Hệ thống quản lý video, Hệ thống báo cháy, Hệ thống phát hiện xâm nhập và Hệ thống quản lý chìa khóa. Hơn nữa, nó có thể được vận hành và giám sát qua mạng di động bằng ứng dụng cập nhật.

Kiểm soát truy cậpHệ thống Kiểm soát Ra vào: Hệ thống kiểm tra người được ủy quyền và ghi lại dữ liệu của người ra vào khu vực vì mục đích an ninh. Người được ủy quyền không thể mở khóa cửa hoặc thiết bị trừ khi phải được kiểm tra bằng 3 yếu tố sau:

  • Thẻ RFID (Thẻ hoặc Mã thông báo)
  • Sinh trắc học PIN (Mật khẩu)
  • (Dấu vân tay, Nhận dạng khuôn mặt hoặc IRIS)
Kiểm soát ra vào bảo mật cao có thể tương thích với các hệ thống an ninh khác bao gồm CCTV, Quản lý khách và Cửa quay, v.v. Để kiểm tra danh sách ra vào khu vực, có thể xem hình ảnh ghi lại tại thời điểm xảy ra sự cố hoặc có thể đặt trước ủy quyền bằng cách sử dụng Hệ thống quản lý khách.