Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

Chúng tôi cung cấp giải pháp máy lạnh chính xác STULZ cho các trung tâm dữ liệu của FPT tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh, đảm báo các hệ thống IT của FPT hoạt động ổn định và liên tục.

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
Thực hiện
01/01/2009
Tại
Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh