Công ty Dịch Vụ Dữ Liệu – CNTT (VINA DATA còn gọi là VINAGAMES)

Chúng tôi đã cung cấp các giải pháp máy lạnh chính xác STULZ cho trung tâm dữ liệu của VINA DATA đảm bảo các dịch vụ Công ty cung cấp luôn sẳn sàng và liên tục với khách hàng.

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
Công ty Dịch Vụ Dữ Liệu – CNTT (VINA DATA còn gọi là VINAGAMES)
Thực hiện
01/01/2010
Tại