CÔNG TY THÔNG TIN VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC

Hệ thống máy lạnh chính xác Stulz được dùng tại phòng IT của thống cáp quang biển quốc tế Liên Á – Inra Asia (IA)

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
CÔNG TY THÔNG TIN VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC
Thực hiện
01/01/2009
Tại