CÔNG TY TIN HỌC BƯU ĐIỆN – VIỄN THÔNG TP. HCM

Hệ thống máy lạnh chính xác Stulz được dùng tại Trung tâm dữ liệu số 12/1 Nguyễn Thị Minh Khai.

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
CÔNG TY TIN HỌC BƯU ĐIỆN – VIỄN THÔNG TP. HCM
Thực hiện
01/01/2012
Tại
TP.HCM