CÔNG TY TNHH HANEL CSF

Chúng tôi xây dựng giải pháp tổng thể trung tâm dữ liệu cho Công ty HANEL tại Hà Nội để phục vụ công trình 1000 Năm Thăng Long.

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
CÔNG TY TNHH HANEL CSF
Thực hiện
01/01/2010
Tại
Hà Nội