Công ty TNHH MTV Phát triển Công Viên phần Mềm Quang Trung (QTSC).

Chúng tôi đã nâng cấp cải tạo từ hệ thống máy lạnh dân dụng của Trung tâm dữ liệu của QTSC sang hệ thống máy lạnh chính xác STULZ. Quá trình cải tạo Chúng tôi luôn đảm bảo các hệ thống hiện hữu luôn duy trì hoạt động 24/7. Sau cải tạo các hệ thống máy lạnh chính xác đáp ứng cung cấp môi trường làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế và tiết kiệm năng lượng so với hệ thống cũ.

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
Công ty TNHH MTV Phát triển Công Viên phần Mềm Quang Trung (QTSC).
Thực hiện
01/01/2014
Tại
TP.HCM