CÔNG TY VIỄN THÔNG BƯU ĐIỆN LÂM ĐỒNG

Hệ thống máy lạnh chính xác Stulz được dùng tại phòng tổng đài

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
CÔNG TY VIỄN THÔNG BƯU ĐIỆN LÂM ĐỒNG
Thực hiện
01/01/2008
Tại
Lâm Đồng