FPT Group

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
FPT Group
Thực hiện
05/04/2012
Tại
Ho Chi Minh city, Vietnam