Khí điện Đạm Cà Mau – Petro Vietnam – Cà Mau

Giải pháp cáp có cấu trúc của COMMSCOPE được triển khai cho hạ tầng mạng IT của nhà máy Khí điện Đạm Cà Mau

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
Khí điện Đạm Cà Mau – Petro Vietnam – Cà Mau
Thực hiện
01/01/2014
Tại
Khí điện Đạm Cà Mau – Petro Vietnam – Cà Mau